Bosovic, Adnan, EPC Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina