Meng, Xiangchen, Shenyang Aerospace University, China