Kulyk, Volodymyr Volodymyrovych, Lviv Polytechnic National University, Ukraine