Chen, Jianping, School of Computer Science, Zhaoqing University, Zhaoqing, Guangdong, China