Engineering Review

Engineering Review, Vol. 39, No. 1

Table of Contents

Articles

Kun Fang, Le Ru, Yunlong Yu, Xufeng Jia, Shuguang Liu
PDF
1-10
Ganqing Zhang, Yanghui Xiang, Huixin Guo, Yonghong Nie
PDF
11-20
Xu Jian, Zhang Tong-yi, Huang Wei, Hu Ming-yi, Qin Jing-wei, Zu Xiao-chen
PDF
21-28
Chen Zhiru, Xu Lei, Zhao Linwei, Wang Youchao, Li Changyun, Mi Guofa
PDF
29-36
Jinfei Chai, Shunchuan Wu, Maria Tibbo
PDF
37-46
Abbas Rezaei
PDF
47-59
Med Saïd Salah, Abderrahim Maizate, Mohamed Ouzzif, Mohamed Toumi
PDF
60-70
Xiao Lyu, Erfeng Du, Ran Li
PDF
71-80
Raffaella Aversa, Relly Victoria Virgil Petrescu, Antonio Apicella, Florian Ion Tiberiu Petrescu
PDF
81-89
Nikola Lopac, Gordan Šegon, Neven Bulić
PDF
90-104
Adriana Cerovečki, Ivan Kraus
PDF
105-114
Ljerka Slokar, Anita Štrkalj, Zoran Glavaš
PDF
115-123


.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ISSN 1330-9587 (Print), ISSN 1849-0433 (Online)

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................